Vietnam - 2.díl

Nim Binh, Tam Coc, Trang An, Bái Dính, Coc Phuong.

Nim Binh – provincie ležící v deltě Červené řeky, nedaleko krasové scenerie Tam Coc komplexu Trang An. Žijí tu lidé kmene Viet a je to zemědělská oblast. Nachází se 110 km od Hanoje.

Sem jsme dojeli autobusem z Hanoje a v okolí se pohybovali na motorce, na kole, pěšky nebo lodí. V Tam Coc a Trang An jsme pluli loďkou, z které se nám naskytli nejkrásnější výhledy na krasové jeskyně, pagody a paláce.

Při plavbě loďkou při řece Ngo Dong v Tam Coc, jsme projeli tři jeskyně a pozorovali vřeštící opice, skákající na skalách a stromech. Ubytovali jsme se v rodinném hotýlku rodiny Trangů, s kterými jsme se spřátelili a jsme stále v kontaktu. Z okna jsme měli nádherný výhled na mokřadla, v kterých se zdržovali stovky druhů stěhovavých ptáků. Půjčili jsem si kola a projížděli mezi rýžovými políčky a vesničkami v krásné krasové krajině. Trang An je právem zapsáno do světového kulturního dědictví UNESCO. Nachází se tu 48 jeskyní.

Další den brzy ráno jsem na motorce vyrazili do Bái Dính – největšího palácového a duchovního buddhistického komplexu v jihovýchodní Asii. Nachází se na hoře Bai Dinh. Jeho prohlídka může trvat i přes půl dne. Nás však stále zdržovali jednotlivci i celé rodiny, kteří tu byli na výletě a chtěli se s námi fotit. Je fakt, že jsme tu jako běloši byli jediní. A mé světlé vlasy Vietnamce naprosto fascinovali… 

Chrámový komplex zahrnuje několik paláců, pagod a soch, ale také obří zvon, který váží 36 tun a je umístěn v Bell Tower, kde je ještě 70 tun vážící bronzový buben. Nejdůležitější budovou je tu však palác Tam a chrám Pap Chu. Výška chrámu Pap Chu je 22m a uprostřed je bronzová socha budhy Syka Muni vysoká 10m a vážící 100 tun. Je to největší socha ve Vietnamu.                                                                                                Coc Phuong – nejstarší národní vietnamský park – je zde spousta jeskyní, jezer a je to domov mnoha živočichů a ptáků. Také tu roste mnoho vzácných rostlin. Cestou zpět do ubytování v  Trang An, jsme se zastavovali na prohlídky malých pagod a chrámů, vytesaných do skal a kochali se výhledy na zelená rýžová políčka…