Gruzie - 8.díl

Poti.

Přístavní městečko Poti se nachází na břehu Černého moře v bažinaté deltě řeky Riony. Podnebí je tu subtropické, takže tu běžně uvidíte růst citrusy, banány apod. My jsme se tam vydali stopem a brali den jako odpočinkový od horských treků…

Prošli jsme asi 6 km po pobřeží Černého moře, kde jsem potkávali jen potulující se krávy. Přestože bylo 25 °C, nepotkali jsem na pláži nikoho . Poté jsme šli do města a směřovali na tržiště.

Občas jsem prohodili pár slov s místními pracujícími na svých zahrádkách. Přestože jsem ten den měli jako odpočinkový, tak jsme byli plní zážitků a to hlavně já…

Ten den jsem byla několikrát požádána o ruku neodbytným, údajně bohatým gruzíncem, který žil na Sibiři a v Poti měl u moře dům, ve kterém nás chtěl pohostit. (Nešlo se ho zbavit – pronásledoval mě dvě hodiny po městě a žádal Martina o mou ruku a vyprávěl mu i mě jak jsem krásná – řehtali jsme se  tomu smíchy celé hodiny).

Také jsme se stihli opít s údajným vnukem Stalina, který nás hostil v jeho sklípku čačou, vínem, burčákem a na cestu nám vrazil demižon burčáku. Stihli jsme nakoupit na trhu a dojet taxíkem na dobrou večeři.

A tak jsme zakončili den. Opálení, odpočatí, vysmátí, a hlavně opilí… Nachvamdis Gruzie